CategorySümerliler Ve Dünya Dışı Varlıklar

Günümüzden sayısız yıllar sonra, bir başka gezegendeki canlılardan birisi Pioneer 10’daki plaka üzerindeki çizili mesajları bulur mu bulmaz mı bilemeyiz. Aynı şekilde Dünya üzerinde de böyle bir plaka bulmayı beklemenin boş bir hayal olduğu düşünülebiliriz. Fakat böyle olağanüstü bir kanıt şuan dünyamızda mevcut. Dünyamız dışındaki yıldızların konumunu ve bu yıldızların nasıl bir yol izlenerek aşılacağını...
Learn More
İbrani mitlerinde ve Tevrat’ta onlara “Nefilim” diyorlar. Eski Mısır’da adları, “Neter”. Sümer mitlerinde “Anunnaki” diye geçiyorlar. Diğer yandan “Sümer” sözcüğü, “Gözcülerin ülkesi” anlamına sahip. Hangi adla anılırlarsa anılsınlar, bütün eski kültürlerde ve bu kültlere ilişkin mitlerde başrol onların. Eski diller uzmanları, Antik Çağ kültürlerine şaşılacak biçimde net biçimde damgasını vurmuş bu esrarengiz varlıkların, neredeyse bütün...
Learn More
Dünyamızın başka gezegenlerden gelen zeki varlıklarca ziyaret edildiği iddiası yıllardır insanoğlunun şuurlarına kazınmıştır. Bizlerden çok daha ileri teknolojiye sahip türlerin gelişmesi bu zeki varlıkların bağlı bulunduğu bir başka gezegenin varlığını gerektirmektedir. Bu görüş bilim insanlarının yapmış oldukları fakat bizlere açık ve net olarak vermedikleri bazı bilgilere dayanarak böyle bir düşüncenin yanlış olmadığını destekler nitelikte önümüze...
Learn More
Eski Sümer Uygarlığı bugünkü Irak’ın Mezopotamya bölgesinde günümüzden yaklaşık 4500 yıl önce (M.Ö 3500-M.Ö 2000) yaşamış Mayalar, İnkalar, Aztekler, Mısırlılar gibi üstün zekâsı kanıtlanmış uygarlıklar arasında sayılan önemli bir uygarlıktır. Gökten inen Tanrıların uygarlığı olarak anılan Sümerler kökeni dünya dışı varlıklara dayandırılan en eski uygarlıklardan biridir. Arkeolojik kazılar sırasında bulunan Sümerler’e ait tabletlerde “Güneş Sistemimiz”in...
Learn More
Back to Top
Close Zoom
copyright protection...