CategoryTarihte Ufolar

Dünyadışı zeki yaşamın izlerini üzerinde yaşadığımız gezegende elde edebileceğimiz bilgi kaynaklarını değerlendirerek incelediğimizde birbirinden farklı toplumların kültür varlığı olan sözlü, yazılı, görsel anlatımlarında, efsane ve mitlerinde, arkeoloji ve güzel sanatlarında Dünyadışı yaşamın izlerine çok sıklıkla rastlıyoruz. Bu yazımızda Rönesans dönemi ressamlarının, o dönemlerde de gözlemlenen UFO’ları tablolarına nasıl resmettiklerini göreceğiz. Bazılarının hala birçok müzede sergilendikleri...
Learn More
Back to Top
Close Zoom
copyright protection...