CategoryYakın Temaslar

Yakın karşılaşma, bir ya da birden fazla UFO’nun veya dünya dışı zeki varlığın bir insanın bulunduğu yeri ziyaret etmesi olarak tanımlanır. Bu ziyaretler nadirde olsa bazen insanlarla iletişim kurma, onları eğitme ya da onları uçan daireye götürerek bazı özel prosedürler ve bilgiler uygulama amacıyla yapılmaktadır. Yakın karşılaşmalar, günün ya da gecenin her saati, yeryüzünün hemen...
Learn More
UFOlar ya da UFOlar’la gelenlerle karşılaşmalarda (yakın karşılaşmalarda, özellikle de 2. ve 3. tür yakın karşılaşmalarda) dünya insanının bundan nasıl etkilendiği konusu bazı araştırmacıların dikkatlerini çekmiştir. Sözkonusu etkileniş, insanın psikolojisini de aşarak, ruhsal (psychic) yanına doğru uzanmıştır. Konuyla ilgili literatür, bu durumla ilgili örneklerle doludur; bunlardan bazılarını aşağıdaki derlememizde bulacaksınız: Beşeri fizyolojinin ve psikolojinin, UFOlar...
Learn More
Back to Top
Close Zoom
copyright protection...