Kutsal kitaplar, Eski metinler ve Gizli öğretilerin bulunduğu özel el yazması eserler “gökyüzünden yere inen ve kim oldukları çok belli olmayan insanımsı varlıkların” ziyaretleri ile doludur.

Antik Mısır, Hint, Uzakdoğu metinlerinde gökyüzünden gelen Dünya dışı ziyaretçilere “Tanrılar” denilmiştir. Eski Sanskritçe metinlerde ise bu sözde Tanrıların araçlarına “Vimanalar” ismi verilmiştir.

Arizona’nın Hopi yerlileri kendilerinin “Kachina” ismini verdikleri insanlar tarafından parlak uzay araçları içinde, güneyden buraya getirildikleri ve “havadan kendilerine yol gösterildiğine inanırlardı. Kaliforniya’daki Paiutesler’in arasında yaygın bir inanca göre, toprakları bir zamanlar, havada seyahat edebilen “Havmusuvslar’ın ana vatanıydı.

Dünya insanına bir zamanlar, bu inançlarından da anlaşıldığı gibi “gökyüzünden gelen zeki varlıkların yardımcı olması ve onlara yol göstermeleri” operasyonuna, Tanrı katından inmiş gerçek 4 büyük kitabın içerisinde de sıklıkla rastlıyoruz.

Kuran’ı Kerim – İncil – Tevrat – Zebur gibi bu dört büyük ilahi kitap, bizlere dünyasal yasalar ve ahiretteki yaşam konuları dışında evren ve uzay adını verdiğimiz bu devasa kozmosta bizde başka zeki varlıklarında bulunduğunu hatta bazılarının bizlerden çok daha ileri yaratılışlara sahip olduklarını anlatmaktadırlar. Kutsal kitaplar her zaman yoruma açıktır. Bu konu içerisinde geçen ayetlerin dünya dışı varlıklarlardan bahsettiğini düşünüyoruz. Düşüncelerimiz gerçekte olabilir, gerçekte olmayabilir.

Yorum yine sizlerindir.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir