ABD hükümetinin UFO’lar ve dünya dışı yaşama olan bakış açısını hepimiz biliyoruz. Bazı tarihlerde UFO’larla ilgili ufak bir kısım bilgi ve belge kamuoyuna açıklanmış fakat önemli bir çoğunluğu da saklanarak halkın bilgisinden büyük bir özenle gizlenmiştir. Hatta bu olaylar büyük bir hassasiyetle sistemli bir biçimde incelenmiş ve dünya basınından su’dan bahanelerle saklanmıştır.

NASA yaptığı onca uzay projesi içersinde sayısız defalar UFOları gerek başka gezegenlerin atmosferi içersinde gerekse, uzay boşluğunda hem gözlemlemiş hem de görüntüleyip yakından inceleme imkanı bulmuştur. Gözlemlenen ve görüntülenen UFOlar dışında NASA astronotları Ay ve Mars misyonları sırasında “Olağanüstü mühendislik eseri yapılar, yüzeyde bulunan değişik yaşam formları, teknolojik araç gereçler, bitki örtüleri, ve onlara refakat eden dünya dışı zeki varlıkları yakından gözlemlemiş görüntülemişlerdir. Ama tüm bunlara rağmen elde edilen görüntüler dünya kamuoyundan saklanıp, sansürlenerek yine basına açık bir biçimde verilmemiştir.

Ay ve Mars’da elde edilen bir çok canlı, cansız materyal de incelenmek üzere Houston’da da bulunan NASA üssüne getirilmiştir. Ele geçen onca dünya dışı yaşama dair kanıtı sanki hiç yokmuş gibi gösterip evrende yalnız olduğumuzu bizlere zorla empoze etmeye çalışmışlardır aldıkları gizlilik emri gereğince. Daha düne kadar Mars gezegeninin atmosferini bile fotoğraflarda kırmızıya boyayıp burada atmosfer yok, yaşam olma olasılığı imkansız denecek kadar az diyerek dünya kamuoyuna aktarmışlardır. Daha sonraları basına sızan orijinal görsel belgelerde ve gizli yazışmalarda Mars gezegeninin hiç de anlatıldığı gibi atmosfersiz yaşama olanak tanımayan bir yapısı olmadığı anlaşılmış, ve basına NASA tarafından verilen görüntülerin bin bir türlü sansürle üzerinde oynamalar yapılıp değiştirilerek haber geçildiği ortaya çıkmıştır.

Bu sistematik sansürün ve ört bas’ın tarihçesi ilk olarak 1954 yıllarına dayanmaktadır. ABD’nin yürüttüğü “Uluslararası Uçan daireler Sansürü” aslında UFO’loji tarihinde çok önemli bir olayla başlamıştır.

Bu olay “Dünya dışı”ndan gelen zeki bir grup varlığın, 1954 yılında Edwards Hava Üssü’nde zamanın ABD, Başkanı ve yanındakilerle yapmış oldukları 2 gün süren çok gizli görüşmedir. İşte dünya çapındaki ilk sansür bu olayın yaşanması ile hayata geçirilmiştir. Çünkü zamanın başkanı (Eisenhower) dünya insanlığının henüz böyle bir karşılaşmaya hazır olmadığını bahane ederek bu konunun halka duyurulmamasına karar vermiştir.

O zamana kadar dergilerde, gazetelerde, rahatlıkla birinci sayfada haber olan UFO olayları bıçakla kesilircesine ortadan kalkıvermiştir.

Ardından buna bağlı olarak ABD, bünyesindeki bir çok istihbarat birimi ve bilim merkezide bu sansür olayına dahil edilmiştir.

CIA gibi büyük istihbarat servislerinin paralelinde olan ve ört basa tabi tutulan merkezlerin başında “National Aeronautics and Space Administration” (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi) NASA geliyordu. ABD´nin ulusal uzay örgütü olan bu kuruluş uzayla ilgili olaylarda öncelikli söz sahibi olmasına karşılık aldığı emir doğrultusunda dünya kamuoyuna hiçbir şekilde UFO’lar ve dünya dışı zeki varlıklar konusunda ser verip sır vermemeye çalışıyordu.

NASA’nın uzun süren tüm ört bas çabalarına rağmen asıl problem giderilememekte ve her gün yeni tanıklar ortaya çıkıp konuşmaktaydılar. Bu bilgi ve belge sızıntısı halen günümüzde de içerdeki yetkililerince tüm baskılara ve gizliliğe rağmen sürdürülmektedir.

NASA dış görünüş itibari ile sivil bir kuruluş olmasına rağmen hükümet tarafından kontrol ve finanse edilen bir kurumdur. NASA yöneticileri ve astronotlar genellikle ordu kökenli olduklarından ağız sıkılığı ve disiplin esastır. Bu yüzden NASA yetkilileri UFO’lar ve dünya dışı yaşam konusunda yemin ettirilerek göreve getirilmektedirler.

Bu çok özel yemin, yasa gözüyle görülüp (Janap – 146) koduyla anılmaktadır. Federal kurallara göre bu kod 1211 no’lu kuralın 14. bölümünde yer almakta. Bu yasayı çiğneyen kişiler çok ağır cezalara maruz kalmaktadır.

Bu cezalardan sadece bir kaçı 10.000 $’dan başlayan para cezaları, 10 yıl kesinleşmiş hapis, resmi baskı ve taciz, güvensiz yerlere sürgündür. UFO’lar hakkında yapılacak çok detaylı ve büyük ifşalar ise savaş mahkemeleri gibi büyük yargı mercilerinde yargılanmaktadır. Rütbe tenzili, onur lekelenmesi, emeklilik v sağlık haklarından mahrumiyet verilecek cezalar içinde sayılabilir.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir