Kafatasları insanlığın en önemli ölüm sembolleridir. Ve tüm dünya üzerindeki kültürlerin görsek sözcüklerinde güçlü bir semboldür. Meksika ve Peru’da bir çok değişik şekilde deforme olmuş hümanoid kafatasları bulunmuştur. Bunlardan biri, bulunmuş yıldız çocuk (Starchild) kafatasıdır, halen bilimsel araştırma ve dna testi konusudur. 20.yy arkeolojinin en gösterişli konularından olan, görünüşe bakılırsa eski orijinli 13 kristal kafatası Meksika, Merkez Amerika ve Güney Amerika sınırlarında bulunmuştur.

STARCHİLD) PROJESİ

1930’lar da, Meksika, Chihuahau’nın 100 mil güney batısı küçük kırsal bir köyün maden ocağında 2 tane gizemli kalıntı bulundu: Tüm bir insan iskeletinden daha küçük olan sakat, kusurlu bir iskelet. 1999 Şubat sonlarında, Lloyd Pye çocuk kafatasını gören ilk kişi oldu. O zamanlar anlaşılamayan olan kafatası oldukça anormaldi. Pye başlangıçta bunun bazı türlerdeki ender deformasyona kanıt olabileceğini düşündü. Bu kafatasının simetrisi oldukça şaşırtıcıydı, ve hatta normal bir insan kafatasına göre çok daha simetrikti. Aslına bakılırsa kafatasındaki kemikler, çoğu insanda karşılığı olan kemikler, nizamlı şekildeydi. Fakat nasıl bir şekilde? Birçok soruya cevap sunan bu müstesna kafatası, Pye için bir meydan okumaya dönüştü.

Kafatasının Keşfi.

60-70 Yıl önce (15-18) yaşlarında Meksika kökenli amerikan bir genç kız ailesi tarafından akrabalarına ziyaret amaçlı Meksika, Chihuahua’nın 100 mil güney batısında kırsal bir köye götürüldü. Bu kıza bir çok mağara ve tünele girmesi yasaklanmıştı fakat tüm gençlerin yaptığı gibi o da keşfe çıktı yinede. Maden ocağının sonunda genç kız yerde yatan tüm bir iskelet buldu. Arkasında, insan iskeletinin kollarını sarmış bir şekilde kusurlu bir el iskeleti topraktan genç kız fazla derinde olmayan bu kalıntıları kazımak için ilerledi ve insan çıkmıştı. İskeletinden daha küçük ve kusurlu olanı ortaya çıkardı. Kız kusurların türünü ya da derecesini belirleyemiyordu. Kız 2 kafatasını da aldı ve hayatının bir kalıntısı olarak sakladı. Ölümünden sonra kafatasları Amerikalı bir adama geçti, ve bu Amerikalı bunları şuan da da hala kontrollerinde olan başka bir Amerikalı çifte vermeden önce 5yıl tuttu.

Kafatasının Gizemi

Kafatası bağlantı çizgileri ve bebek dişleri ölümün 5 yaş civarlarında olduğunu gösteriyordu. burnun üst bağlantısından kafatasının altındaki büyük deliğe kadar olan yüz kısmı eksikti fakat kafatası ve göz yuvaları sağlamdı. Kafatasının insanilik oranı düşündürücüydü çünkü morfolojik açıdan görünümü bu kusurların genetik eksiklik, doğuştan gelen bir hastalık ya da kafatasıyla ilgili birde formiteyle ilgili olabilme olasılığı ile çelişiyordu.

İnsan Kafatası mı

Bu kafatasının arkasındaki bebeklik döneminden kalma bir yassılaşmadan dolayı bir Ameridindan (Kuzey ya da Güney Amerikalı yerli halkından) birine ait olduğu varsayıldı. Dişlerdeki yıpranma ölüm yaşının 25 olduğunu gösteriyordu (+ ya da – 5 yıl). Boyutunun küçüklüğü dolayı büyük bir olasılıkla dişi olduğuna işaretti.

Baş Bağlama – ( Brindig)

Uzmanlar çocuğun artkafaki (kafatasın arka kısmı) büyük ölçüdeki deformitenin, insan boynu hemen kafanın arka kısmındaki şişliğin altından başladığı için bu tür bağlamanın bu kısmı etkileyemeyecek olmasına rağmen, ilkel toplumlardaki kafa bağlama kültüründen gelebileceğini düşünüyor. Hatta kafatasının üst bölgesindeki kemikleri sıkıştırmak onların kalıcı şekilde ayrı kalmalarını, birleşmemelerine neden olur ki buda kafatasın tepesinde hayat boyu kalacak olan “yumuşak nokta”oluşmasıyla sonuçlanır.

Çocuğun kafatası kemikleri iyi kaynaşmış, ortada yumuşak nokta veya bağlamayla oluşabilecek deformitelerin hiçbiri yok. Hatta arkadaki yassılaşmanın uzunluğu inion (başın arka kısmı) u geçiyor ve bu da hafif bir çukur oluşturuyor. Bu gösteriyor ki bağlamaktan daha büyük bir güç (patolojik ya da doğal biçim) artkafa da böylesine büyük bir deformasyona neden olmuş olmalı.

Beyin hacmi ve kapasitesi

Görünüm olarak farklı şekillerde olsalar bile kafatasları aşağı yukarı aynı ölçüde. Buna rağmen beyin hacimleri şaşırtıcı şekilde farklı. Ortalama bir insan beyninin hacmi 1400 cc’dir.İnsan kafatasındaki hacim tipik küçük bir insan beyni hacmi olan 1200 cc. Fakat, çocuk kafatasının hacmi 1600 cc. Bu yetişkin bir insan beyni hacminin ortalamasından 200 cc fazla. Ve eğer büyüyüp yetişkin olabilseydi, kapasitesi 1800 cc ya da daha fazlasına çıkabilirdi.

Yıldız çocuğun beyin hacmi 1600 cc. Normal bir insan kafatası 1400 cc’lik bir beyin hacmine sahiptir. Bu insan beyin hacmi ortalamasının oldukça üstünde. Paleaonthropoloji çalışmalarında, insan türlerinin beyin kapasitesindeki 200 cc2lik bir artış, türlere yeni adlar verip sınıflandırılmalarına sebeptir. Homo Erectus ortalama olarak Homo Hobilisten 200 cc fazladır. Homo Archaic Erectustan Neonderthal Archaic’ten 200 cc fazla. Bu yüzden bu çocuk, insana benzer varlıklar’dan bilinmeyen bir türün temsilcisi olabilir.

Ağırlık

Ortalama bir insan kafatası 2.2 lbs dir. Alt çene kemiği ve dişleri eksik olan Yetişkin kafatası 1lb,13.4ounces. Üst çenesi dahil olan çocuk kafatası sadece 13.5 ounces. Çünkü aşağı yukarı yetişkin kafatası ölçülerindeydi fakat kemiği önemli ölçüde tipik bir insan kafatasına göre hafiftir.

Simetri

Çocuğun kafatası büyük ölçüde simetrik. Genelde kafatası patolojilerin de, diğer biçim bozukluklarıyla birlikte kafanın bir tarafıyla diğer tarafı ölçü bakımından farklı çıkar .Bu yüzden bu kafatasının tamimiyle bu denli simetrik oluşu olası olmayan bir durumdur.

Sutures ( Birleşme Çizgileri )

Detaylı araştırmalar gösterdi ki çocuğun kafatasındaki kemiklerinin birleşme çizgilerinden biri kendilerini daha fazla büyümeye kapamıştır. Nerdeyse doğuştan gelen deformite örneklerinin tümünün kafatası birlerleşme çizgilerinde de belli derecede erken kapanma olduğu bilinmektedir. Bu; çocuğun kafatası halinin bir deformite sonucunda oluşmuş olma olasılığını büyük ölçüde olanaksız kılıyor. Öyle görünüyor ki kafatası doğası gereği olması gerektiği gibi ve olması gerektiği kadar büyümüştür.

Gözler

Normal insan göz çukurunun görme sinirleri ve iç arka koninin çeyrek daire optik fisurleriyle birlikte 5 cm. gömülü bir konik şekli vardır. Çocuğun göz çukurları, optik sinirler ve optik fisurleriyle birlikte 3 cm’lik taraklı sığ çukurlardı. Ayrıca her iki göz yuvasının iç zemin yüzeyi inanılmaz inceydi.Bunun genetik bir design olmasından başka bir yorum getirmeyi olanaksızlaştırıyordu. Göz yuvarlarının sekli ve genişliği birbirine zıt. Yetişkin kafatasınınki normal insanlarınki gibi belli belirsiz dikdörtgen şeklindeyken, çocuğunkiler orantısız oval biçimindeydi. Yetişkininkiler tipik olarak dikdörtgenin tepesinden yuvarlanırken çocuğundakiler de ovalin üst kısmı belirgin bir şekilde köşeliydi.

Kulaklar

Çocogun kulak kanalları kafatasının her iki tarafından da rahatça görünebiliyordu. Şekil, oran ve kanal girişinin açıları normal görünüyordu ama son detaylı inceleme ile görüldü ki normal insan iç kulağına göre daha geniş ve daha derinler. Harici bir dış kulağın bulunup bulunmadığı ve var ise nasıl bir görünüme sahip olduğunu bilemenin bir yolu yok

Sinuzler

Çocuğun üst çene yanak bölümünde küçük sinuzleri vardı fakat alın sinuz çukurlarına ait bir iz yoktu. Bu durumun oldukça ender olmasına rağmen hem insan hem de primatlarda olabildiği biliniyordu.

Foreman Magnum ( Anat Kafatası altındaki büyük delik )

Kafatası tabanında omurgayla beynin birleştiği yerdeki boşluktur. Normal insanlarda foreman ön yüz boşluğu ile beynin olduğu artkafa bölgesini dengelemek için merkezin hafif arkasına doğrudur. Çocuğun farklı şekillenmiş kafatası bir şekilde foreman magnumunun orta bir noktaya kaymasına sebep olmuş ve bu arka beyin ve yüz ile ön beyin arasında çok daha iyi bir denge kurulmasını sağlamış.

Boyun

Tipik insan boyun bağlantıları inion (anat. başın arka kısmı)dan occipital kemiğinin ortasındaki bombeden başlar. Yarım daire şeklinde kulakların arkasına doğru uzar ve foreman magnumda birleşir. Her bir yarım dairenin foremana olan uzaklığı ortalama 5-6 cm’dir. Çocuğun kafatasının kavisi foreman deliğinden iniona doğru hafifçe çukurlaşırken 3 cm kadar oluyor. Bu tür bir azalma gösteriyor ki çocuğun kafasını destekleyen boynu normal bir insan boynunun 1/2, 1/3 ‘u kadar. Böylesine ince boyunlar yabancı türlerin bir nişanı olarak kabul edilir. Gri yada Gri varlık-insan kırması.

Çene Kasları

Çocukta, çene kaslarını birbirine bağlayan kısım oldukça kısa. Ve çene kası denmesine rağmen görevleri yüzün alt kısmı ile kafatasını bağlayıp tutmaktı.

İnsan – Gri melezi

Yaratıkların özellikle Gri’lerin insanlarla birleşerek melez üreterek genetik araştırmalara rehberlik ettiği iddia ediliyor. Bu birleşmelerin sonucunda ortaya çıkan melezler; çepersel kemiklerdeki sert şişlikler, sığ göz yuvaları, oldukça ufak yüz ve baş dengesini ayarlayabilecek ince bir boyunla ve insan kulağından daha küçük (veya tamamen yok) kulaklarıyla yaratıktan daha ziyade insana benziyor. Grilerin gözleri yüzün ortasına doğru yatay yayılan geniş siyah damla şeklinde betimlenir. Eğer bu geniş obs’lar aslında onların görme mekanizmalarıysa bu çocuğun gözlerinin, standart Gri gözleri olduğu düşüncesiyle doktor otopsi yapıp ve aslında bunların büyük kontak mercekleri ya da güneç gözlüğüne benzer koyu esnek örtüler olduğunu gösterene kadar çelişir. Bu merceklerin altında koyu iris tabakaları etrafında çok miktarda beyaz alan olan yuvarlak iri gözler vardır. Bu gözler çocuğun basık göz yuvarlarına oldukça iyi uyacaktır.

Yıldız çocuk efsaneleri

Bunlar Merkez ve Güney Amerika’da yayılan iyi bilinen, itibar gösterilen köklü efsanelerdir. Bunlar genellikle temelinde Yıldız Varlıkların gökten indiği ve uzak, tenha köylerdeki kadınları hamile bıraktığı hikayeler olan yaygın ve uzun ömürlü ( 2.yy yada daha fazla) efsanelerdir. Kadınlar “Yıldız çocukları” karnında taşır, daha sonra doğurur ve 6 yaş civarına kadar büyütür. Bu zamanlarda Yıldız Varlıklar soylarını toplamak için döner ve kendi yerlerine efsanelerde altı çizilmeyen sebeplerle götürürler.Neden olarak özel bir gen havuzu oluşturma amacından bahsedilir.

Geleneksel olmayan efsaneler

Birçok “Sezgici” ve “Duyucu”, yetişkin iskeletinin dişi olduğunu ve çocuğun da insan-yabancı kırması olarak kadın ve Yıldız varlığının birleşmesinden dolayı ona ait olduğunu düşünür. Bazıları,annenin bunu kabul etmeyeceği bir şekilde Yıldız varlığının çocuğunu almaya geldiğini öğrendiğini düşünürler. Paniğe ve korkuya kapılmış bir halde, kadın çocuğunu alır ve köyünden kaçar. Ve, gizli bir maden tünelinde kalacak yer arar. Orda çocuğu öldürür ve fazla derin olmayacak bir şekilde, elleri dışarıda kalacak ve onları tutabileceği şekilde gömer. Daha sonra ölümcül dozda zehir alarak çocuğunun yanına uzanıp ölmeyi bekler.

Dna Testi

İnsan hücrelerinin çekirdeklerinin içinde anne ve babanın birleşmesiyle oluşan nükleer DNA bulunur. Her hücrenin çekirdeğinin etrafında “mitochandria” denen DNA parçacıkları yüzer. Mitochandria DNA (mt DNA) sadece dişilerden geçtiği için,çocuğun ilk mt DNA testi annesinin genetik fotoğrafını ortaya çıkaracak. Eğer anne bir insan idiyse bu fotoğraf bunu anlamayı sağlayacak. Fakat, test baba hakkında herhangi bir bilgi sunmadığı için insan-yaratık kırması olma ihtimalini ortadan kaldıramaz. Ve hatta test tamamen insan dışı bir kökene, mt DNA’nın ya hiç olmayışı veya insan mt DNA’sından farklı bir yapıda mt DNA’ya sahip olmasıyla, aitlik gösterebilir

Nükleer DNA test dilen kadar çocuğun kesin kökeni hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Kafatasının teknik olarak eski olduğu düşünülüyor (50 yıl üstü) Nükleer DNA’yı bulmak hem zor hem masraflı. Şansa; böyle bir test için engerekli şeye sahibiz, o da dişler. Dişlerdeki öz vücudun diğer bölgelerine göre bozulmaya karşı daha dayanıklı olduğu için DNA testi için bakmamız gereken yer dişler.

Dünya genelinde eski nükleer DNA testi yapıla bilenecek ancak bir avuç laboratuar var ve testin yapılabilmesi için gerekli tüm süreçler hem zaman kaybı, hem de bu testler yüksek teknik gerektiren oldukça pahalı testler. Bu yüzden test için gerekli bütçe ayrılmadığı sürece böyle bir testi yaptıramayız fakat bu tür testlerin sonuçlarını olabildiğince çabuk duyuracağız.

Kabul gören görüşler

Normal insan kalıbına uymayan insanımsı kafatasları için genetik veya doğuştan böyle olduklarını söylemek standart bir açıklamadır. Örümcek kafalıları kendi geleneksel düşünce döngülerinde tutmaya kararlı bilimcilerin elinde patoloji bilimi farklılıkları örtmek için kullanılıyor.

Aslında, çocuğun kafatasındaki birçok anormallik için; olağanüstü patolojik rahatsızlıkların eşsiz bir birleşimi demek mümkün bir açıklama olabilir.Zıttını ispatlayacak güçlü bir kanıt olmadıkça, ortak bilim görüşü çocuk kafatasının birçok patolojik kusurun bir araya gelmesinin sonucundan başka bir şey olmadığını söylemekte ısrar edecek. Bu seçenek diğerlerine göre her zaman daha güçlü olacak çünkü; kombine akademik referanslar bunu iddia edecek. Bu gerçek ve bunu hepimiz biliyoruz.

Yabancı kökeni destekleyen kanıtlar

Merkez ve Güney Amerika’nın uzun ömürlü Yıldız varlık efsaneleri; böyle oldukça sıra dışı bir kafatasının biyolojik bir tasarım olabilmesinden ya da bozulmaya uğramış olabilmesinden ya da fiziksel olarak kasıtlı bir deformasyona (bağlama) maruz kalabilme olasılıklarına göre daha kabul edilir.

Komple occipital (arka) ve parietal (üst kısım) bölgelerdeki böylesine büyük bir deformasyonun ön kısımda da görülebilir bir deformasyon yapmadan bağlama sonucuyla oluşması imkansız. Bu bölgelerdeki deformasyonlar için bağlama bir sebep olarak kanıt niteliği sayılamaz. Tüm occipital ve pari bölgelerdeki doğumsal kusurları, imkansız olmasa da, kafatasının her alanındaki gözle görülür simetri yüzünden deformasyondan saymak mümkün görünmüyor.

Her iki göz yuvasının iç zemin yüzeyinde inanılmaz ince ve zor fark edilen girintiler var ve her iki göz yuvalarının zemin kıvrımları mükemmel derecede simetrik ve bunun genetik bir özellik, biçim oluşu deforme olmasından çok daha mümkün. Arka kısım deformasyonu üst kısımdan foramen magnumun çok yakınına kadar genişliyor ve kafatasıyla omurilik bağlantısını saran ve destekleyen ince boyun kaslarından (bir çocukta bile) dolayı bu alanın baş bağlamadan etkilenerek bu hali alması imkansız. Baş bağlama inionun (başın arka kısmındaki bombe) altına kadar uzanamaz. Baş bağlama kafanın tepesinde kafatası kemiklerin birleşmesini engelleyen bir boşluk bırakıyor.

Kafatasının oldukça sıra dışı karakteristik özellikleri açık fikirli bir yaklaşım gerektiriyorken ortak bilim bunu kesin bir şekilde reddetmeye devam edecek ta ki DNA kanıtları aksi görüşü kabul etmeye zorunlu kılana dek. Aslında test, çocuğun cranial deformite kombinasyonu sonucu şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde çirkin bir çocuktan başka bir şey olmadığını da ispatlayabilir. Ama; insan yaratık kırması olduğunu da ya da insanlıkla alakası olmayan bir yaratık olduğunda. Sadece zaman ve testler hangi olasılığın doğru olduğunu söyleyecek bize.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir