Orion Takımyıldızı………. Rigel & Betelguese Konseyleri, Mars ve Maldek’ten enkarne oldular …………. 80%

Pleiades Sistemi 7nci Boyut… Adem Irkı (orijinal insanoğlu) Lyra/Vega DNA sından, Atlantisli Rahip – Krallar … 15%

Sirius B İkili Sistemi……… İncil Tanrıları, Yunan Tanrıları, Orta Doğu soyu …………………………………………. 2%

Venüs, 6 ncı Yoğunluk …… Genellikle sarı saçlı, mavi gözlü, açık tenli insanlar ……………………………………. 1%

Pleiades Sistemi 4B ………. İskandinav tipli uzun kaslı insanlar (orijinal Vikingler, İskandinav ırkları) ……………1%

Andromedan 4B ………….. Küçük çekik gözlü Doğulu tipte insanlar……………………………………………………. 0.5%

Antares 4B ………………… Genesis’te sözü edilen Kızıl dev ırk, İskandinav tipi, kısa boylu ve gürbüz Avrupalı 0.3%

Zeta Reticuli 3B …………… Melezleştirmeden önce orijinal Zeta ırkından insan enkarnasyonları ………………..0.1%

Zeta Reticuli 3B Melez ……. Üreme programlarından türetilen insan enkarneler …………………………………….0.1% den az

Andromedan 3B Melez …….. Üreme programlarından türetilen insan enkarneler …………………………………..…0.1% den az

Tau Ceti, Alpha Centauri, Polaris …. Bu yıldız sistemlerinden insan enkarneler (çoğunlukla 6B -8B) .……………….0.1% den az

Arkturus 7B-9B …………… İnsan formunda enkarne olan temsilciler …………………………………………………..Bir milyondan az

Nibiru (Gezegen X) ……….. Nibiruan Konseyi üyeleri, dünya ve dünya dışı enkarneler ………………………………yaklaşık 80,000

Yabancı bedenlerdeki ETler .. Gezegen dışı enkarne insanımsılar ………………………………………………………….. Yaklaşık 32,000

Walk-in’ler (ruh transferleri).. Ruh transferi vasıtası ile insan bedenlerini alan çeşitli ırklar)…………………………. Yaklaşık 6,000

Diğer kategoriler (3B-12B)…. Yukarıda bahsedilmeyen yıldız sitemlerinden insanlar…………………………………… Yaklaşık 50 milyon

Diğer varlıklar (7B veya daha yüksek)… Yüksek boyutlardan Spiritüel Üstatlar (bedenlenmiş avatarlar) ………….. yaklaşık 300

Yoğunluk seviyesine göre nüfus yüzdesi (insanların titreşim seviyesi):

3B – Yaklaşık % 78
4B – Yaklaşık % 22
5B – Yaklaşık %0.1
6B — Yaklaşık 0.00001%
7B — Yaklaşık 0.000000001%

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir