( Galaksiler arası olası zeki uygarlık dağılımı formülü )

Dünya’nın bir çok bölgesinde, dünya dışında yaşamın olduğuna inanan bir çok bilim adamı ve üst düzey yetkili bulunmaktadır. Evrende yalnız olmadığımıza tüm benliğiyle inanan ve her platformda bu görüşlerini korkusuzca savunan her gruptan araştırmacılar, belli zamanlarda bir araya gelerek yeni verileri incelemek ve olası kanıtları ortaya çıkarıp bunları tüm dünya insanlığıyla paylaşmak için kendi aralarında belirledikleri zamanlarda büyük konferanslar ve toplantılar tertip etmektedirler.

Bu çok önemli toplantılardan biri de belirli periyotlarla düzenlenen ve ilk kez 1961 yılında düzenlenmiş olan “ Dünya Dışı Zeki Yaşam Konferansı ”dır.


1961 Kasım’ında “ Ulusal Bilimler Akademisi ” tarafından düzenlenen bu büyük organizasyona neredeyse dünyanın her bölgesinden bir çok üst düzey yetkili ve bilim adamları katılmıştır. Bu çok önemli bilimsel organizasyonda Prof. Dr Frank Drake’de konuşmacı olarak bulunmuştur. Uzun zamandan beri dünya dışında başka uygarlıkların olup, olamayacağı üzerine araştırmalarda ve incelemelerde bulunan Frank Drake, geliştirdiği çok özel bir denklemi ilk defa bu konferansta açıklamıştır.

Daha sonra 1971 Eylül’ünde Sovyet Byurakan Gözlemevi’nde düzenlenen “ Uluslar arası Dünya Dışı Uygarlıklarla Haberleşme Konferansı ”nda hazırlamış olduğu denklemi daha da geliştirerek tüm dünya insanlığıyla ve bilim çevreleriyle paylaşmıştır. Tüm bilim otoritelerinden büyük bir övgü almış ve hazırlamış olduğu bu denklemle dünya dışında yaşamın izlerini arayan araştırmacılara çok önemli bir kanıt sunmayı başarmıştır.

İşte Frank Drake’nin hazırlamış olduğu Galaksi içindeki olası teknolojik uygarlıkların dağılımı denklemi ( DRAKE DENKLEMİ )

N = R. fp. ne. fl. fi. fc. L

R = Galaksi içinde yıldız oluşum oranı ( 200 milyar ve üzeri )

fp = Gezegen sistemleri bulunan yıldız oranı ( Tahmini 200 milyar )

ne = Her gezegen siteminde ortalama gezegen sayısı ( % 20 )

fl = Üzerinde yaşam olabilecek gezegen oranı ( 3- 5 civarı )

fi = Üzerinde zeki yaşam bulunan gezegen oranı ( % 50 )

fc = Üzerinde bir uygarlık gelişmiş gezegen oranı ( % 20 )

L = Uygarlığın yaşam süresi ( 1 / 1. 000. 000 )

N = Olası ileri düzeydeki “ Dünya dışı uygarlık ” sayısı. ( 2400 Uygarlık )

Bu denklem bizlere kesin olmasa da tahmini olarak evrende bizlerden başka 2400 zeki dünya dışı uygarlığın olabileceğini ispatlıyor. Dünya bilim çevrelerince de kabul gören bu denklem kendimizi evrenin tek sahibi sanan bizlerin hiçte sandığımız gibi yalnız olmadığımızı açıkça ifade etmekte.

Frank Drake’ye göre bugün galaksimiz içinde her bin yıldızdan birinin üzerinde ileri bir uygarlık taşıyan bir gezegen olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda olası bir uygarlığa en yakın uzaklığımız ise birkaç yüz ışık yılı civarındadır.

Prof. Dr S. Von Hoener’e göre ise, her 3 milyon yıldızdan birinin üzerinde “ zeki yaşam formları ” oluşmuş bir gezegeni bulmakta ve Galaktik Uygarlıklar arasında ortalama uzaklık ise 1000 ışık yılı kadardır.

Frank Drake Kimdir ?

Drake 28 Mayıs 1930 Chicago doğumludur. Kolejden sonra Harvard Üniversitesi’nde gördüğü radyo astronomi eğitimini 1958 yılında tamamlayarak Batı Virginia’daki Green Bank’de Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi’nde çalışmaya başlamıştır. 1960 yılında Ozma Projesi adıyla, 2 hafta süresince Tau Ceti ve Epsilon Eridani yıldızlarını gözlemleyerek gerçekleştirdiği araştırması gelişmiş uygarlık arayışlarının ilk denemesi olmuştur ve bu olay nihayet bir araştırmanın başlamadığını gören pek çok araştırmacıyı cesaretlendirmiştir.

SETI ( Search for Extraterrestrial Intelligence – Dünya Dışı Zeka Araştırması ) Konferansları’nın birincisini 1961 yılında Ulusal Bilimler Akademisi Uzay Bilimleri Bölümü görevlisi J. Peter Pearman’la birlikte düzenleyen Drake, bu toplantıda galakside kaç tane zeki uygarlık olabileceğinin tahmini olan Drake Denklemi’ni hazırlamıştır.

1961 Yılında Franke Drake tarafından geliştirilen Drake Denklemi, galaksimizde ne kadar zeki ve iletişim kurabilen uygarlık olabileceğinin belirlenmesini sağlamıştır.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir