• Diskler ve Kubbeli Diskler: Uçan daire adı verilen cisimler bunlardır. Bunların pencereler, iniş takımları, halkalar, kapılar gibi yapısal özellikleri bulunmaktadır. Çoğunlukla metalik yapılı manevra kabiliyeti yüksek cisimlerdir.

• Koni: Koni biçimli UFO’ların pek çok çeşidi vardır. Bazıları tersyüz edilmiş koni şeklindedirler. Tabandan birleşmiş iki koni biçiminde UFO’lar da gözlemlenmiştir.

• Küre: Dairesel ve küre biçiminde UFO’lara dair pek çok gözlem raporu bulunmaktadır. Bunlardan çoğu gece gözlemleridir. Aynı zamanda yarım küre biçiminde UFOlar da gözlemlenmektedir. Bu Küremsi cisimlerin bazılarında orta kısımlarında geniş penceremsi yapılar gözlemlenmiştir. Bazı tanıklar bu penceremsi alandan dışarıyı izleyen varlıkları da gördüklerini rapor etmişlerdir.

• Boomerang: Boomerang biçimindeki UFO’lar 1980’lerde gözlemlenmeye başlamıştır. Bu UFOlar genelde asimetrik bir şekle sahiptir; alçaktan ve yavaş uçarlar. Bunlardan bazıları yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğündedir.

• Puro: 1940-1960 yılları arasında puro biçiminde büyük UFOlar nadiren de olsa gözlemlenmekteydi. Bunlar bazen içlerinden disk biçiminde cisimler de çıkarmaktaydılar. 1949 yılında gözlemlenen yaklaşık bir mil uzunluğundaki puro biçimli UFO izleyenleri şaşkına çevirmişti. Günümüzde puro biçimindeki UFOlar şimdilerde daha sık gözlemlenmektedirler.

• Roketimsi UFOlar : Havada saatlerce asılı halde durabilen ve biçim itibari ile roketi andıran uçan dünyadışı uzay araçlarıdır. Tıpkı bir roket gibi yüksek hızlara ulaşabilen ve sağa, sola, yukarı ani manevralar yapabilen özelliğe sahiptirler. Nadir görüntülenmektedirler. Ama son zamanlarda sıkça görüntülenmektedirler.

• Silindir: Bunlar, silindir görünümündedirler ve puro biçimli UFOlara göre daha ufaktırlar.

• Halter: Halter biçiminde UFOlar ortadan bir çubukla tutturulmuş iki küreden oluşmaktadır.

• Mantar: Bu UFOlar bir kubbe ve sapa benzer bir gövdeden oluşmaktadır.

• Piramit: Uçan, piramit şeklinde cisimlerdir.

• Dikdörtgen: Bazı UFO’lar biçim olarak aynı bir dikdörtgene benzemektedirler.

• Üçgenler: 1989 yılından itibaren yakın zamanlarda sık sık görülen bir UFO biçimidir. Üçgen UFO gözlemlerinin sayısı disk şeklinde UFO gözlemlerini aşmaktadır. Sessiz uçuş kabiliyetine sahiptirler. Çoğunlukla havada asılı halde ağır bir biçimde ilerledikleri görülmüşse de bu görünüş aldatıcıdır. Oldukça hızlı hareket edebildikleri gibi aniden görünüp ortadan kayboldukları da gözlemlenmiştir.

• Satürnler: Geniş bir küre ve onu çevreleyen bir halkadan oluşmaktadırlar.

• Biyolojikal : Bu araç tipi çok sık görülmeyen bir türdür. Biyolojik ismini almasındaki sebep cisimlerin canlı birer organizma biçiminde hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Bazen havada asılı duran bir iplik gibi bazense ışık ışıl, kımıl kımıl birbirine bağlı dna zincirleri değişik figürasyonlar sergilemektedirler. Daha çok meksika semalarında ve güney Amerika da gözlemlendikleri rapor edilmektedir.

• Plazmalar : Bu cisimler metalik bir yüzeyden çok jölemsi ışıklı bir görünüme sahiptirler. Yoğunlaşmış enerji yada yarı akışkan gibi gözüken değişik formları da mevcuttur. Nadir gözlemlenirler.

• Bulutumsu : Bulutumsu ismini almalarındaki sebep etraflarına kendilerini gizlemek amacıyla oluşturdukları bulutumsu dokudan almaktadırlar. Çoğu zaman sırdan bir buluttan ayrı edilemeyen bu UFO’lar çoğunlukla bulutların ve rüzgarın aksi istikametinde hareket etmeleri ile dikkatleri çekerler. Bazen aldıkları biçim ve merkezdeki yoğunluklarından dolayı nesnel yapılarını belli ettiklerinden de sık sık fark edilmektedir. Çok değişik formlara girebildikleri gibi yarı şeffaf bir hal alıp görünmez oldukları da bilinmektedir. 1954 yılında Danimarkada çekilen fotoğraf bu cisimlere en güzel örneklerden biridir.

• Mermi – Kurşun Biçimli : İlk defa 1970 li yıllarda görülmeye ve görüntülenmeye başlandılar. daha sonraları ise bir çok ülkeden benzer fotoğraflar gelmeye başladı. görgü tanıkları yapıları itibari ile onlara mermi yada tabanca kurşunu gibi isimler taktılar. Çok sık sözükmemekle birlikte son zamanlarda oldukça fazla görüntülenmekteler. Bazı gördü tanıkları sessiz ve iz bırakmadan uçtuklarını söylerken bazı görüntülerde ise arkalarında izler bıraktıkları ve çok tiz bir ses çıkardıkları belirtilmiştir.

• Biçim Değiştirenler : Adından da anlaşılacağı üzere sürekli biçim değiştiren uçan cisimlerdir. yapıları ve fiziksel özellikleri teshis edilememiş ve henüz bir açıklığa kavuşturulamamıştır. Kimi zaman bir ipe benzeyen kimi zamanda bir kütlesi ve metalik yapısı var gibi gözüküp ardından biçimden biçime girip bölünüp ayrılabilen çok özel bir yapıya sahiptirler.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir