İslam alimleri uzun yıllar Kur’an-ı Kerim’i her incelediklerinde içinde bahsi geçen 18 000 alem olayına takılmış ve bu konuyla ile ilgili farklı görüş ve bilgilere ulaşmışlardır. Kur’anı Kerim de tam detayı verilmemekle birlikte 18 000 alemden bahsedilmektedir.
Miraca 619 yılında çıkan Hz. Muhammed (s.a.v) Bilinen dünya boyutlarının ötesinde bulunan Cinler ve Melekler Alemini gezme imkanı buldu. Arşa çıktığında burada Yüce Allah ile görüştü. Arş boyutunda Yüce Allah’tan 70 000 Kelime kapasiteli gayb Alemlerinin sırlarını öğrendi.
Gayb Alemi sırları içinde 18 000 alemlerin nasıl olduğu, ne olduğu hakkında tafsilatlı teknik bilgiler vardı. Kıyametin kesin tarihleri, geçmiş ve geleceğin bilgisi, bilinmeyen insanlık ve yaratılış takvimlerinin izahatları vardı.
Yüce Allah bu konuları herkesin anlayamayacağını düşünerek bu gayb sırlarının yarısını insanlardan gizlemesini emretti. Kalan yarısını da, sahabe dostlarına azar azar 35 000 kelimelik sırları açıklamasını istedi. İşte 1381 yıl önce öğrenilen bu gayb Alemlerinin yani 18 000 Alemlerin sırlarına (İlmi Ledün hikmet sırları) dendi.
Bu sırları Hz. Muhammed kadar olmasa da ,diğer sahabeler ve ehli beyt erenleri içinde en çok Hz. Ali biliyordu. 1400 yıl önce Hz. Ali 10 bin kelimelik gayb sırlarını biliyordu.
Yüce Allah, Son Peygamber, Hz. Muhammedi (s.a.v), 18 000 alemin Efendisi, Peygamberi olarak yaratmıştır.
Allah c.c. buyurdu ki: ”Ey Muhammed!, Eğer sen olmasaydın hayalimde, yaratmazdım hiç bir varlığı, Seni 18 000 alemi şereflendirmen için yarattım.” buyurmuştur.
Bu buyruktan hemen sonra insanın aklına ister istemez hemen şu sorular gelmektedir. Nedir bu 18 bin alem? Bu alemlerde kimler var?
İşte bu sorular genelinde Kuran bu tür konularda düşünmenin önünü hem kapalı tutar gibi hem de ona ters bir şekilde açık tutar gibi dizayn edilip tasarlanmıştır. Yani Kuran’ın yüzünden okunarak sözlük anlamına göre tercüme edilmesi bunu imkansız gösteriyor. Diğer taraftan Yüce Allah kullarına diyor ki,
Ey Kullarım, Bu kuranı okuyun, ama hikaye okur gibi okumayın.
Bu Kuran’ın içinde anlamı gizli olan bulmaca gibi tasarlanmış ayetler hikmetli sırlar vardır. Allah’ın bu hikmetli sırları üzerinde de düşünün biraz.
Kainat içinde, Makro Evrenden, Mikro evrene kadar, 18 000 alem olduğu ve her birinde değişik canlı türleri yaşadığı bilinmektedir. Her Alem değişik bir dizayna ve boyuta sahiptir. Ve bu alemlerde onlara uygun formda yaratılmış nice bedenli ve bedensiz varlık yaşamaktadır.
18 000 Alem, Mevlana’nın eseri olan Mesnevi Kitabında şöyle açıklanır.:
1) -Mutlak değişmez, ezeli ve ebedi varlık, Tanrı Ruhunun bulunduğu Lahuti Alem
2) -Allahın zatı ile ilgili ilahi isimler-sıfatların oluşturduğu Ceberut Alemi
3) -Mana Alemi-rüya alemi, ahret Alemi denilen Atlas Göğü-7 kat göklerin Melekut Alemi
4) -Yıldızlar Göğü (Galaksiler)-7 kat yerler Aleminin Melekutu
5) -Satürn Göğü-ya da yörüngesi
6) -Jüpiter göğü -yörüngesi
7) -Mars göğü-yörüngesi
8) -Venüs Göğü-yörüngesi
9) -Merkür göğü-yörüngesi-
10) -Güneş göğü-yörüngesi
11) -Ay göğü-yörüngesi
12) -Dünya Atmosferi
13) -Dünya Denizleri
14) -Dünya Karaları-Toprağı
15) -Dünyanın Ateşten çekirdeği
16) -Dünyanın cansız madenleri
17) -Bitkiler Alemi
18) -Hayvanlar Alemi
Eski Alimlere göre, Tüm Alemler 18 grup dur. Her grup kendi arasında 1000 Alem alt grubuna ayrılır. Arapça’da en büyük asal sayı 1000 dir.
18 000 Alem:
1) -Boyut aleminde: Madenler, topraklar,su,ateş ve hava tabakası vardır.
2) -Boyutta: Bitkiler bulunur,
3) -Boyutta: Hayvanlar, İnsanlar bulunur. Dünya, ay,güneş, Samanyolu Yıldız sistemleri bulunur. Buna 7 kat yerler Aleminin melekutu denir.
4) -Boyutta: Cinler Alemi bulunur. Kabir ya da berzah alemi (Ahret Yurdu)
5) -Boyutta:7 kat Alt Cennet denen kutsal mekan
6) -Boyutta: Melei Ala denilen 18 Meleğin yönetici olduğu Meclis sonsuz cennet
7) -Boyut: Levhi Mahfuz Kader Tabelası, Kader kalemi denilen Evrensel kozmik şuurun, yada Aklı küll. Melekler Alemi-İlahi emirlerin çıktığı Alem
8) -Boyut: Kürsi Katı: Allah’ın 99 Esmaül Hüsnası – 99.ilahi isim ve 14 ilahi sıfat tan oluşan ceberut Alemi
9) -Boyut: Arşı Ala ve Tanrının bulunduğu Lahuti Alem.
Ferra ve Ubeyde gibi alimler dil üzerine yönelmiş bazıları alemi sadece akıllı varlıklardan ibaret görürler ve hayvanlar için bunun kullanılamayacağını savunurlar.
Bu düşünce içersinde akıllı ve düşünebilen yorum yapabilen varlıkların olması bizlere bahsi geçen bu 18 000 alem içersinde gezegenimiz dışında varolan dünya dışı zeki canlıların varlığına da işaret ettiğini açıkça söyleyebiliriz.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir