Melek saçı ve silisli pamuk adı verilen madde bir yakın UFO gözlemi sonrası ortaya çıkan ve gökten yere doğru süzülen organik lifli, yapışkan örümcek ağı benzeri bir maddedir.Bu tanımlanamayan madde bazı vakalarda çok daha jölemsi kıvamda da gözlemlenmiştir.

Yapısından ve görünümünden dolayı sık sık örümcek ağlarına benzetilirler. Bu yüzden bazı bilim insanları bu ağ benzeri maddenin göç eden örümceklerden kalan bir kısım özel salgılar olabileceğini iddia etmektedirler. Fakat bu maddeler uzmanlarca laboratuarlar da yakından incelendiğinde yapılarının tamamen organik oldukları görülmüş ve örümcek ağlarının yapısında bulunan hiçbir malzeme ile uyuşmadığı da tespit edilmiştir. Ayrıca bu sıra dışı organik maddeler hava ile temas etmelerinden kısa bir süre sonra aniden erircesine ortadan kaybolmaktadır.

Bazı bilim insanları ise bu maddelerin doğal bir hava fenomeni oldukları yolunda açıklamaları bulunmaktadır. İyonize haldeki havanın elektromanyetik haldeki toz parçacıklarını esnetip uzatması sonucu oluştukları iddia edilse de bu durum bu maddelerin neden yakın yalnız UFO gözlemleri sırasında aniden ortaya çıktıklarını ve nasıl toz parçacıklarının böylesi organizmalar haline gelebileceğini açıklamaya yetmemektedir.

Bazı araştırmacılarsa bu Melek Saç (Angel Hair) fenomeninin İncil’de de yer aldığından ve bunlara “Peri Tozu” adının verildiğinden bahsetmektedirler. 14. Yüzyılda yazılmış bazı kayıtlarda da bir çok insanın “Yıldız Jölesi” adını verdikleri gökyüzünden dökülen jelatinsi bazı maddelerden söz ettiklerine rastlanmıştır. Anlatımlarda bugünkü bazı benzer (yıldız tozları, yıldız jölesi, saydam madde, gri ipler) ifadelerin yer alması da oldukça dikkat çekicidir.

Bazı üniversitelerde yapılan incelemeler sırasında bu maddelerin UV ışınlarına karşı tepki verdikleri ve canlandıkları gözlemlenmiştir.

Bu maddelerin çok fazla hava ile teması mümkün olmadığından incelenmeleri de bir hayli zor olmakta beraber incelenen bu numunelerin bir süre sonra ortadan kaybolduğu rapor edilmiştir. Bu yüzden saklanabilir ve sürekli üzerinde detaylı incelemeler yapılabilecek bir melek saçı numunesi şuan laboratuarlarda mevcut değildir.

Amerikalı bir UFO araştırmacısı olan Charles Maney “ UFO enerjisi ve maddeler adlı yazısında bu fenomenle ilgili şunları söylemiştir;

“Bu maddeler aşırı bir enerji ile yüklü olup bir başka boyuttan yada bir başka zaman diliminden gelmiş gibi görünmekteler”

Melek saçı fenomeni hakkında bir başka İngiliz spritüel araştırmacı ise bu maddenin paranormal vakalarda ortaya çıkan ektoplazma ile benzerlikler gösterdiğini ve celselerde maddeleşen ruhsal varlıklarında kısa bir süre bu madde ile görünür olup sonra aniden ortadan kaybolduklarını ifade etmektedir.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir