Dinler tarihi uzaylılarla, kaçırılmalarla ve ilişkilerle doludur. Temelde ayrılıklar ve kültürel farklılıklar görülür. İki bin yıl geriye gidin ve kendinizi Musa´nın yerine koyun; çölde çok sıcak bir gün, çölde yürürken güneş sırtınızı kavuruyor. Derken parlak ışık sütunları birkaç yüz metre üstünüzden sizi izliyor. Vızıltılar arasında bir ışık parlıyor ve tüm göksel bilginiz allak bullak oluyor.
Nedir bu? Bir UFO´mu? Elbette değil, bu tanrının bir işareti. İncil, o anda olanları anlatıyor ve biz kişiden kişiye değişerek geçen öyküleri dinliyoruz. Hatta şimdi eğer insanlara gökteki bir ışığı gösterir ve ne olduğunu sorarsanız size bağlı oldukları kültüre, geçmişlerine ve inançlarına göre cevap verirler.

2000 yıl önce bir dünya dışı canlının varlığı hayal bile edilemezdi. Neye isterseniz inanabilirsiniz ama dünya görüşümüze uymasa bile inançlara saygısızlık edemeyiz. Düşüncelerimizi kapatır ve yaratıcı ve de bireysel düşünceyi sansür edip, yok edersek hata yapmış oluruz. Eğer İncil´i okuyup, geleneksel düşüncenizi asgariye indirip kendinizi açarsanız gerçeği daha iyi görebilirsiniz.

Şimdi bir de Tevrat´a daha yakından göz atalım..

Tekvin 5:1: “Tanrı Adam´ı yaratırken onu Tanrı benzeyişinde yarattı;”

Tekvin 5:2: “Onları erkek ve dişi yarattı ve onları kutsadı ve yaratıldıkları günde onların adını Adam koydu;”

Tekvin 5:5: “Ve Adem´in yaşadığı bütün günler 930 yıl oldu ve öldü.”

Tekvin 5:8: “Ve Şit´in (Seth) bütün günleri 912 yıl oldu ve öldü.”

Tekvin 5:11: “Ve Enoş´un bütün günleri 905 yıl oldu ve öldü.”

Tekvin 5:14: “Ve Kenan´ın bütün günleri 910 yıl oldu ve öldü.”

Tekvin 5:17: “Ve Mahalaleel´in bütün günleri 895 yıl oldu ve öldü.”

Tekvin 5:20: “Ve Jared´in bütün günleri 962 yıl oldu ve öldü.”

Tekvin 5:21: “Ve Hanok 65 yaşında Methuselah´ın babası oldu.”

Tekvin 5:22: “Ve Methuselah´ın babası olduktan sonra, Hanok 300 yıl Tanrı ile yürüdü ve oğullar ve kızlar babası oldu;”

Tekvin 5:23: “Ve Hanok´un bütün günleri 365 yıl oldu;”

Tekvin 5:24: “Ve Hanok Tanrı ile yürüdü ve gözden kayboldu çünkü onu Tanrı aldı.

Tekvin 6:1: “Ve vaki oldu ki, toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmaya başladı ve onların kızları doğduğu zaman.”

Tekvin 6:2: “Allah oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar.”

Eyüb 1:6: “Ve Tanrı oğulları Rabbin önünde kendilerini takdim etmeğe geldikleri gün vaki oldu ki, onların arasına Şeytan da geldi..”

Yahuda´nın Mektubu 1:5: “Şimdi bir kere her şeyi bildiğiniz halde, size hatırlatmak istiyorum ki Rab kavmi Mısır diyarından kurtarmışken iman etmeyenleri sonra helak etti.”

Yahuda´nın Mektubu 1:6: “Ve kendilerinin reisliğini hıfzetmemiş fakat kendi meskenlerini terk etmiş olan melekleri büyük günün hükmü için ebedi bağlarla karanlık altına sakladı.”

Çıkış 13:21: “Ve gündüzün ve geceleyin yürüsünler diye Rab onlara yol göstermek için gündüzün bulut direğinde ve geceleyin onlara ışık vermek için ateş direğinde önlerinde gidiyordu.”

Çıkış 13:22: “.. gündüzün bulut direği ve geceleyin ateş direği kavmin önünden ayrılmadı.”

Sayılar, Bab: (10/11.13.33.34) “Ve vaki oldu ki, ikinci ayda, ayın yirminci gününde şehadet meskeninin üzerinden bulut kaldırıldı… ve ilk defa olmak üzere Musa vasıtası ile Rabbin emrine göre göç ettiler… ve Rabbin dağından üç günlük yol göç ettiler… ve ordugahtan göç ettikleri zaman , Rabbin bulutu onların üzerinde idi”

Sayılar, Bab: (11/125) “Ve Rab buluttan indi ve ona söyledi”

Eski Ahit’in ilk kitabı Yaratılıştaki Tufan hikayesi şöyle başlar: “Ve Elohim’in oğulları insanın kız çocuklarını eş olarak aldılar ve onlara çocuklar verdiler. O zamanlar dünyada devler yaşıyordu.” İncil bu ilahi varlıklara, gökyüzünden dünyaya inen anlamına gelen Nefilim adını vermiştir; bunların insan ırkını yarattıklarına inanılır.

“Çıkış” bölümünde ise Peygamber Musa’nın İsrail oğullarını Mısır’dan çıkararak Sina Dağı ve Vaadedilen Topraklara götürüş hikayesi şöyle anlatılır: “…Tanrı onlara yolu göstermek için bir bulut içinde gündüzden yola çıktı; hem gece hem gündüz yolculuk edebilmeleri için gece de ateş şeklini alıp onlara ışık veriyordu.” Araştırmacılar Brinsley ve Poer Trench bu ifadeleri muhteşem bir uçan daire tasviri olarak yorumlamaktadır.

Çıkış, Bab: (33/9-11) “Ve vaki oldu ki, Musa çadıra indiği zaman bulut direği iner ve çadırın kapısında dururdu ve Rab Musa ile söyleşirdi. Ve çadırın kapısında duran bulut direğini bütün kavim görürdü ve bütün kavim kalkar ve herkes kendi çadırının kapısında secde kılardı. Ve Rab Musa ile, bir adam arkadaşı ile söyleşir gibi, yüz yüze söyleşirdi.”

Çıkış, Bab: (14/19-20) “Ve İsrail Ordusu’nun önünde yürüyen Allah’ın meleği yerini değiştirip, arkalarında yürüdü. Bulut direği önlerinden yerini değiştirip, arkalarında durdu. Ve Mısırlıların Ordusu ile İsrail Ordusu’nun arasına geldi ve bulut karanlık vardı fakat geceyi aydınlatıyordu ve biri ötekine yaklaşamadılar”

Çıkış, Bab (6/ 17.3.58) “Yalnız kendi kendine yanan büyük bir alev , etrafa ışık saçıp onlara korku ve endişe verdi. Dehşete kapıldılar. Bu görüntü uzaklaşıp gittikten sonra, gördükleri şeyin diğerlerinden korkunç olduğunu düşündüler.”

“Çöle doğru baktılar, ve işte Rabbin izzeti bulutta göründü…”

“Ve Rab gündüzün bulut direğinde , ve geceleyin ışık veren ateş direğinde gidiyordu… (2:13/21)

“Ve Rab Musa’nın önünden geçti. Ver Rab buluttan indi ve orada onunla durdu.” (57.A.2:13/21,34/5)

Eyüp ile Davud peygamberin kutsal kayıtlarında yer alan Allah ve de UFO tanımları ise şöyledir:

“ O bir ateştir!” (57.A.15:31/12)

Allah parladı. Önünde ateş, ve çevresi çok kasırgalı! Allah’ımız geliyor!” (57.A.16:50/2-3)

HEZEKİEL PEYGAMBER’İN GÖKSEL ZİYARETÇİLERİ

Hezekiel Peygamber 20 yıl boyunca dünya dışı varlıklarla ve onların uzay araçları ile sayısız gözlemler ve yakın karşılaşmalar yaşamıştır. Bunlardan ilki M.Ö. 592 de 8000 kişi ile birlikte Babil’e sürüldüğü dönemde meydana gelmiştir. Hezekiel Peygamber yaşadığı dönem içerisinde iyi eğitim almış, yüksek zümreye ait bir din adamıydı. Buna rağmen ilk uzay aracı ile karşılaşmasında büyük bir şok yaşamıştır. Kitabının başında daha çok aracın yapısından bahsederken daha sonraki ikinci karşılaşmasını yazdığı satırlarında Tel-Aviv yakınlarında araca alınışından bahseder.

Üçüncü gözlemi, birinciden bir yıl kadar sonra olmuştur. Bu gözleminde Hezekiel gördüğü araçla ilgili olarak bir onarım işlemini nakletmeye çalışır. Burada helikopter takımlarından birisinin mekanik kollarından biri, ana gövdenin alt kısmındaki kızgın yerden bir şey alarak aracın mürettebatından birisine uzatır.

Dördüncü gözlem birincisinden 20 yıl kadar sonra gerçekleşmiştir. Bu yakın temasında Hezekiel Peygamber uzaylı varlıklarca bir mabedin içerisinde gezdirilir. Yaşanan anlatımlara dayanarak olayların akışı ile ilgili kitabın hiçbir yerinde bir çelişkiye rastlanmaz. Bugünkü ileri teknik bilgilerimize dayanarak, planları çizilmiş olan uzay aracı ile İncil’in ifadeleri arasında hiçbir çelişki bulunmamaktadır.

( Burada Anlatılanlar Tevrat’tan Alınmıştır) ( İ.Ö 592 )

Hezekiel 1:1: “ Ve otuzuncu yılda, dördüncü ayda ayın beşinci gününde ben Kebar ırmağı yanında sürgünler arasında iken, vaki oldu ki, gökler açıldı ve Tanrı’nın yüzünü gördüm.

Hezekiel 1:2: “ Hezekiel’e Rabbin sözü açıkça geldi ve orada Rabbin eli üzerindeydi. ”

Hezekiel 1:4: “ Ve baktım ve işte kuzeyden buran yeli, durmadan ateş saçan büyük bir bulut geliyordu, çevresinde parıltı ve ortasında sanki ateş ortasında ışıldayan maden. ”

Hezekiel 1:5: “ Ve onun ortasından dört canlı mahluk benzeri çıktı. Ve onların görünüşü şöyleydi onlarda insan benzeyişi vardı.”

Hezekiel 1:6: “ Ve her birinin dört yüzü vardı ve onlardan her birinin dört kanadı vardı.”

Hezekiel 1:7: “ Ve ayakları doğru ayaklardı ve ayaklarının tabanı buzağı ayağının tabanı gibiydi ve cilalı tunç gibi parıldamaktaydı. ”

Hezekiel 1:8: “ Ve dört yanlarında, kanatları altında insan elleri vardı; dördünün de yüzleri ve kanatları şöyleydi; ”

Hezekiel 1:9: “ Kanatları birbirine bitişmişti; yürüdükleri zaman dönmüyorlardı; her biri dosdoğru ileri yürüyorlardı. ”

Hezekiel 1:10: “ Yüzlerinin benzeyişi ise, onlarda insan yüzü, sağda dördünün aslan yüzü, solda dördünün öküz yüzü, dördününde kartal yüzü vardı. ”

Hezekiel 1:11: “ Ve yüzleri ve kanatları yukarıdan ayrılmıştılar; her birinin iki kanadı birbirine bitişmişti, iki kanat da bedenlerini örtüyordu. ”

Hezekiel 1:12: “ Ve her biri dosdoğru olarak ileri yürüyorlardı; ruh nereye gitmek istediyse oraya gittiler; onlar dönmeyerek yürüyorlardı. ”

Hezekiel 1:13: “ Canlı mahlukların benzeyişine gelince, onların görünüşü yanan ateş közleri gibi, meşalelerin görünüşü gibi idi; canlı mahlukların arasında o ateş inip çıkıyordu ve ateş parlaktı ve ateşten şimşek çıkıyordu. ”

Hezekiel 1:15: “ Ben canlı mahluklara bakarken işte canlı mahlukların yanında onların her dört yüzü için yerde bir tekerlek vardı. ”

Hezekiel 1:16: “ Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü gök zümrüt gibi idi; ve dördünün benzeyişi birdi; ve görünüşleri ve yapıları sanki tekerlek içinde tekerlek. ”

Hezekiel 1:17: “ Yürüdükleri zaman dört yanlarına da gidiyorlardı; dönmeyerek yürüyorlardı. ”

Hezekiel 1:18: “ Tekerlek çemberleri ise yüksekti ve korkunçtu ve dördünün çemberleri çepeçevre gözlerle doluydu. ”

Hezekiel 1:19: “ Ve canlı mahluklar yürüdükçe tekerlekler onların yanında yürüyorlardı ve canlı mahluklar yerden yükseldikçe tekerlekler de yükseliyordu. ”

Hezekiel 1:20: “ Ruh nereye gitmek istedi ise oraya, ruhun gitmek istediği yere gidiyorlardı ve tekerlekler onların yanında yükseliyordu; çünkü canlı mahlukun ruhu tekerleklerde idi. ”

NASA – yapım araştırma şefi yüksek mühendisi Josef F. Blumrich’in araştırmaları sonucu ortaya çıkarmış olduğu Hezekiel’in uzay aracı tasarımını görmekteyiz.

Hezekiel 1:22: “ Ve canlı mahlukların başları üzerinde gök kubbesi benzeyişi, korkunç billur gibi yukarıdan başları üzerine yayılmıştı. ”

Hezekiel 1:23: “ Ve kubbe altında kanatları birbirine göre dümdüzdü ve her birinin bedenlerini bu yandan örten iki kanadı ve öbür yandan örten iki kandı vardı. ”

Hezekiel 1:24: “ Ve yürüdükleri zaman kanatlarının gürültüsünü işittim, sanki çok suların sesi, sanki kadirin sesi, bir kargaşalık sesi, sanki bir ordu velvelesi, durdukları zaman kanatlarını indiriyorlardı. ”

Hezekiel 1:25: “ Ve başları üzerindeki kubbenin üzerindeki gök yakutun görünüşü gibi bir taht benzeyişi vardı. ”

Hezekiel 1:27: “ Ve belinden yukarı görünüşünü ışıldayan bir maden gibi gördüm, sanki içi çepeçevre ateş görünüşü ve belinden aşağı görünüşünü gördüm, sanki ateş görünüşü ve çevresinde parıltı. ”

Hezekiel 1:28: “ Parıltının görünüşü şöyle idi. Rabbin izzetinin benzeyişinin görünüşü bu idi. Ve gördüğüm zaman yüz üstü düştüm ve söz söyleyen birinin sesini işittim. ”

Yukarıda vermiş olduğum bu örnekler tamamen Tevrat’tan alınmış Hezekiel peygamberin yaşadığı yakın temasların sadece kısacık bir bölümünü kapsamaktadır. Tüm örneklere yer verecek olursak emin olun bir kitabı sadece bu konuya ayırmam gerekecektir. Diğer yaşanılanları merak edenlerin bir Tevrat alıp okumaları çok daha yararlı olacaktır.
Burada aktarmaya çalıştığım düşünceler tamamen bana ait olup okuyucunun yorumuna göre değerlendirilecek örneklerdir. Kimsenin inancına saygısızlık etmeyi istemeyiz. Yorum yine sizlere ait…

Hezekiel Peygamber kimlerle görüşmüştü?

Bunlar nasıl varlıklardı? Nereden gelmişlerdi? Ve ne tür daire biçimli uçan araçlara sahiptiler? İşte tüm bu soruların cevaplarını bizzat NASA – yapım araştırma şefi yüksek mühendisi Josef F. Blumrich’ten dinleyelim:

“… Bu peygamberin anlatmaya çalıştığını iyice kavraya bilmek için, değişik tarihlerde yazılmış altı İncil’i araştırdım. Bunların çevirmenleri de değişik mezheplerdendiler. ( Protestan ve Katolik olmak üzere). Bunlardan başka, iki tanınmış tefsir kitabına da başvurdum. Hezekiel Peygamberin anlattıklarını hava ve uzay aracı mühendisliği prensiplerine uyguladığım zaman, resimde görüldüğü gibi bir araçla karşılaştım. Araç esas olarak, taban tabana tespit edilmiş iki koniden oluşan bir gövde ile bu gövdeye bağlı dört helikopter takımından meydana geliyordu.

Anlatılanlara bakılırsa, Hezekiel aracı ilk gördüğü zaman ondan 1 km kadar uzakta bulunuyordu. O sırada nükleer motor ateşlenmişti. Bu sebeple aracın etrafında bulut birikimi olmuş olabilir. Bu dehşet verici manzaraya rağmen, Hezekiel makinenin sabit kısmı içinde dönen parçaların hareketlerini, yere konma ayaklarını ve helikopter takımlarına bağlı mekanik kolları fark edebilmiştir. Onun ilk tepkisi helikopterleri insan biçimli yaratıklara benzetmek şeklinde olmuştur. Fakat sonradan ‘Canlı yaratıklar’ sözcüklerini kullanarak, onların pek de o zamana kadar alışık olduğu insanlara benzemediğini belirtmek istemişti. Aracın iyice alçalıp da yere konuşu sırasında Hezekiel, helikopterin koruyucu kaplamalarını anlatabilmek için beşer suratına benzetme yapmaktan kendini alamamıştır. Ortadaki gövdenin alt kısmına rastlayan kızgın radyatörü fark etmiştir. Fakat o daha çok tekerleklerden etkilenmiştir. ”

“… Bu tekerleklerin göze çarpan görünüşü birçok resim ve metinlerde hatalı olarak gösterilmiştir. Bu tekerleklerin ne yöne döndükleri de anlatılmış değildir. Bu garip dönüş şekli, beni tüm mühendislik bilgimi kullanmaya ve bir patent kazanmaya zorlamıştır. Bu tekerlek şekli iskemlelerde başarıyla uygulanabilmektedir. ” demektedir.

Hiç kuşku yoktur ki Hezekiel Peygamber son derece akıllı bir kimseydi. Olaylar anında çok keskin bir gözlem yeteneğinde sahipti. En hayret verici olay sırasında bile o an ile ilgili birçok detayı bile gözden kaçırmadan hafızasına kayıt edebiliyordu. Bununla birlikte uçan aracın yöneticisini gözlerken bir şok halinde bulunduğu besbellidir. Yazdıklarına bakıldığında olayın etkisini bir hafta kadar üzerinden atamadığını görmekteyiz. Eğer olaya bu açıdan bakarsak Hezekiel Peygamberin ilk an içinde gördüğü bu olağan üstü şeyi tanrıya benzetmesi pek de yanlış olamazdı. Fakat bu günkü bilgilerimiz ışığında, Hezekiel Peygamber’in anlattıklarından, onun dünya dışı bir medeniyetin temsilcilerinden birileriyle görüşmüş olması hiçte olasılık dışı değildir. Çünkü Hezekiel Peygamber ne ilk ne de son UFO gözlemcisidir…

Diğer örnekleri de incelediğimiz de aynı sonuçları ve ortak paydaları bulmamız mümkün. İncil’in Hezekiel’in kitabı kısmının tarihi incelendiğinde olayların yazıldıktan çok kısa bir süre sonra basıldığı anlaşılmaktadır. Yani lafın kısası burada bahsi geçen varlıkların ilahi birer gücün temsilcisi olmadığıdır. Ne tanrı olmaları mümkündür ne de melek çünkü başta yüce yaratıcımız olan Allah’ın ne uçan araçlara ihtiyacı vardır ne de meleklerin. Zaman ve mekân kavramının içinde olan biz beşerlerle ilgili bir takım canlıların Hezekiel Peygamberi ziyaret etmiş olmaları çok daha mantıklıdır. Bu yüzden başka galaksilerden gelme canlıların olabileceği ve bunların bizlerden çok daha üstün bir teknolojiye sahip olabilecekleri inkâr edilemeyecek bir gerçektir.

Tasvirlere dikkat ettiğimizde adeta kendimizi bir bilim kurgu filmini izlerken buluyoruz. İnsana benzeyen ilginç üniformalar giymiş canlılar, uçan tekerlek biçimli araçlar, ateşler, şimşekler, ateşli gibi yanan gözleriyle bakan mutan gibi varlıklar, gök gürültüsünü andıran güçlü titreşimler. Şöyle bir durup birazcık düşünelim ve tüm bunları bir an hayalimizde bir canlandıralım. Aklımızda oluşan imajlar ve vizyonlar bu olayın arkasında tamamiyle dünya dışı bazı canlılara ait bazı şeylerin olabileceğini düşündürmüyor mu? Tabi buradaki yorum kişilerin inancına göre değişiklik gösterecektir ama ortada olan açık tek gerçekse bu olayı gerçekleştiren varlıkların hiçte sanıldıkları gibi Tanrı ya da Melekler olmadığıdır.

Joseph F. Blumrich Kimdir?

Aslen Avustralyalı bir araştırmacı olan Mühendis Josep F. Blumrich, çeşitli icatlarla ilgili birçok patentin sahibidir. Çalışma hayatının bir kısmını NASA’da Marshall Uzay Uçuşu Merkezinde geçirmiştir. Skylab Uzay İstasyonuyla ilgili olarak, Satürn-5 planlarının gerçekleştirilmesinde görev almıştır. Emekliliğinden sonra ki tüm zamanını ise Eski çağlarda yaşamış dünya dışı etkileri araştırmaya adamış çok önemli bir bilim adamıdır.

Bu konuyla ilgili çalışmalarının bütününü Almanca ve İngilizce olarak yayınlanmış olan “ Hezekiel’in Uzay Araçları ” adı altındaki kitabında yer vermiştir. Joseph F. Blumrich’in uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda Hezekiel peygamber’in gözlemlediği uçan araçlarla ilgili çıkardığı teknik sonuçlar şunlardır:

“… Çağlayan su gürültüsü, Tanrı’nın sesi, Ordu velvelesi ” Benzeri benzetmeler itme gücü en az 70.000 beygir gücü olan bir aracı tarif etmektedir.

Özgül İtiş : I = 2080 ( Saniyede )
Aracın Ağırlığı : Wsp = 63300 Kilo
Dönüş İtme Gücü : W = 36700 Kilo
Gövde Çapı : D = 18 Metre
Motor Çapı : Dr = 18 Metre
Motor Gücü : N = 70000 Beygir Gücü

NASA – yapım araştırma şefi yüksek mühendisi Josef F. Blumrich, büyük bir titizlikle Hezekiel’in uzay gemisini incelemiş ve onun anlatılarından Yukarıdaki teknik sonuçları çıkarmıştır. Yapılan birçok çizimin içerinde en gerçekçi çizim olması Blumrich’e özel bir patent bile kazandırmıştır.

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir