Çoğumuzun bildiği gibi UFO sözcüğü (Undentified Flying Object) yani “ Tanımlanamayan Uçan Cisim” anlamına gelen bu sözün baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Bu terim havada uçma yeteneğine sahip olan ve görgü tanıkları tarafından hemen tanımlayamadıkları herhangi bir şey içinde kullanılır. Tabii sözü edilen etkenin tanımlanamaması hiç tanımlanamayacağı anlamına gelmez.

İşte biz bu konuda ilk başlarda ne oldukları anlaşılamamış, fakat dünyamızın atmosferi içerisinde zaman zaman yer alan dünya dışı varlıkların kullandıkları uzay araçlarının tanımlanması yönünde ortaya çıkmakta kendimizi görevli hissediyoruz. Bu konu hakkında edindiğimiz bilgileri dünya insanlığıyla paylaşmayı insanlığın gelişimiyle ilgili büyük bir görev olarak biliyoruz.

UFO kavramı 50 yılı aşkın bir süredir dünya insanın zihninde büyük bir yer edinmiş durumda. Bir çok farklı görüş çevresinden gelen olumsuz tepkilere rağmen , UFO gözlem ve yakın temaslarını içeren dosyalar örtbas edilip unutulmuyor. Tam tersine, gözlem ve yakın karşılaşmalar sistemli bir biçimde artış gösteriyor. UFO gerçeğini bilimsel, mantıklı yaklaşımlar çerçevesinde inceleyip araştıran kişiler ve kuruluşlar, insanlığın ve dünyamızın evren içindeki geleceğine yönelik büyük hizmetlerde bulunuyorlar. Bu noktadan itibaren ise UFO kavramını ve ardında sakladığı büyük anlamı Dünya’ya tanıtmak, bilgi vermek, konuya mantıklı bir tutumla yaklaşmaya çalışmaksa, insanlığa karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk ve görev haline geliyor. Unutmamalıyız ki gezegenimiz ilk varoluşumuzdan bu yana her zaman dünya dışı varlıklar ve onların uzay araçları tarafından ziyaret edildi. Bundan sonra da ziyaretler günden güne artarak devam edecek. İşte bu devamlılık süreci içerisinde insanlık, UFO’ların varlığının bu gün tam olarak kabul edilmeyen öneminin farkını daha bir belirgin biçimde hissedecek ve anlayacaktır.

Burada siz okuyucularımıza açıklama ihtiyacı duyduğumuz bir nokta olacak. Bizlerinde zaman zaman kendi kendimize sorduğunuz birkaç soruyla başlamak istiyoruz.

Neden UFO’lar? Neden UFO’ları bekliyoruz? UFO’lar varsa yoksa bize ne? Dünya’nın bunca sorunu varken uçan daireleri düşünmek niye? gibi sonsuz sorular denizi…

Bu konu hakkında asıl amaç bir UFO tarikatı yada cemaati kurmak kesinlikle değil, en azından bizim için. Her yerde olduğu gibi bu bilimsel ve aynı zamanda evrensel konuyu istismar edenler mutlaka olmuştur ve olacaktır. Ama önemli olanın bilimsellikten ve mantıktan uzaklaşmamaktır. Bunu ilke edinen gerçek araştırmacılar olarak bu kurallarımıza sonuna kadar bağlı kalacağız. Yine burada dikkat edilmesi gereken başka bir hususta dünya dışı varlıkların fiziksel yapılarıyla UFO’ları incelemek olduğunun düşünülmesi meselesidir. Sanıldığı gibi bizler bu soruya farklı bir amaçla yaklaşmaktayız. Bizler için burada asıl olan ve araştırmak istediğimiz mesele UFO’ları inşa edip, yöneten, evrenin her yanında kullanan dünya dışı zekayı tanımak istememizdir. Bu araştırmada, konumuz içerisinde konunun ardında yatan gerçeği, anlamını ve evren içindeki önemini tanımaya gayret ediyoruz. Yoksa herhangi bir varlığın yada cismin yapısının araştırmasını zaten yapacak bir konumda da değiliz!

Çağlar boyunca neredeyse tüm kutsal kitaplar bu konu hakkında bize bilgi verdiler. Toplumların ve uygarlıkların tarihleri, sanat eserleri dünya dışı zeki yaşamın kanıtlarıyla doludur. Bu gerçeği ve ardında yatan gizemli gerçekleri ortaya çıkarmak bizlerin gelecek kuşaklarımıza duyduğumuz sorumluluk hissinin bir yansımasıdır. Bu doğrultuda bilim, bizler için en büyük yol gösterici olacaktır. Nasıl ki penceremizi açmazsak güneşin o sıcak ışığını evimize alamayacağımız gibi zihinlerimizi de açmadan bu bilgileri yakalayamayız.

Bilgi edinme arzusu, elbette ki akıl sağlığı yerinde olan herkes için vazgeçilmez bir tutkudur. Bu tutku ile yaşadığımız ortama ve zamana göre çok şey kazanır ya da kaybederiz. UFO gerçeği de, doğru bir amaçla ve bilimsellik çerçevesinde incelendiğinde insanlığın gelişimi için doğru kullanıldığında, hiçbir şey kaybettirmeyecek, tam tersine bir çok yeniliği bizlere kazandıracak bir olgudur. Bazı çıkar gruplarının korktuğu ve açıklamaya çekindiği UFO gerçeğinin kazandıracağı artı değerlerden bazıları.

İşte birkaç satır başlığı

Evrende yalnız olamadığımız gerçeğinin anlaşılması ve sonrasında oluşacak sınır tanımayan “ Birleşik İnsanlık Realitesi”nin ortaya çıkışı.
Dünya’nın evrenin merkezi olmadığının anlaşılması ve bizlerinde bu dev okyanusta sadece minicik bir kum tanesi olduğumuzun anlaşılması ve kendini beğenmiş bir çok değer yargısının tümden değişikliğe uğramaları.
Evrensellik anlayışının gelişmesi ve kapalı şuurların açılması.
Yapılacak temaslar sonrasında elde edilebilecek teknolojik ve mistik bilgiler.
Galaksiler arasında kurulacak bir dev organizasyon sayesinde evrenin gelişimi ve devamlılığı yararına yapılabilecek ortak çalışmalarda bulunabilmek.

Dünyasal şartlar altında çözülmesi imkansız gibi görünen bir çok sorunun bir anda aşılmasını sayabiliriz.
Bu konunun insanlığa olabilecek faydalarını göz ardı etmeye çalışanların durumu, tıpkı ufak bir mahallede yaşayıp da, dünyayı oradan ibaret sanan ve dışarıdaki güzellikleri göremeyen ve görmekten korkan, kendini mahallesiyle sınırlamış insanlar gibidir. Bunun sebebi, o küçük mahallesinden çıktığı ve dünyadaki diğer güzellikleri gördüğü an, inandığı yanlış inançların ve şartlandırılmışlıkların büyük bir hüsranla yıkılacağından duyduğu korkudur. İnsanlığın amacı, tıpkı hayvanlar gibi doğup, büyümek, beslenip, çoğalmak olmamalıdır. İnsanı insan yapan en önemli özellikler, araştırmak, bilgi edinmek ve ibret almaktır. Dünyada bir bilim dalı haline gelmiş olan Ufoloji, Allah’ın biz insanlara bahşetmiş olduğu bilgi edinme arzusunu ve gelişmeyi bizlere sunan çok kapsamlı bir bilim dalı olarak karşımızda durmaktadır.

Ufoloji bilimi, her şeyin ilkokul kitaplarında yazıldığı gibi değil de, bilinenin ardındaki ikinci sebebi ve sırrı açacak evrensel bir anahtardır. Bu noktadan yola çıkarak, evreni tanıma açısından dünya biliminin çaresiz kaldığı bir anda, dünya dışı zeki yaşam araştırmacılarının yardımına başka bir olgu yetişecektir. Bu olgu, çağlar boyunca gezegenimizi ilgilendiren, düşündüren ve bilgilendiren UFO gerçeğidir.

Neden mi, UFO’lar

Tarihimizde, yaşadığımız dünyada kalıcı bir çok izler bıraktıkları için…
Evrende bulunan insan haricindeki zeki yaşamın ispatı olduğu için…
Bilinmeyen gerçekleri bilmek istediğimiz için…
Gelecek çağlara ve bizden sonraki nesillere daha bilinci açık, bilimsel bir dünya bırakmak için…
İleride kurulabilecek “Evrensel Uygarlıklar Konseyi’nde barış içinde, aynı masa etrafında oturabilmek için…
Merakı yok etmek, kafalardaki soru işaretlerini silebilmek için ve bizlerin ulaşabileceği, evrensel sistemleri ortaya koyabilmek için.

Dünümüzde ve bugünümüzde yer aldıkları; yarınımızda da yer alacakları için…
Bir çoğumuzun bu bilinen ama açıklanmayan olayla karşı karşıya kalması yüzünden. Yaşanılan ve yaşanabilecek muhtemel deneyimlere karşı hazırlıklı olabilmek için
Evren gibi sonsuz bir okyanusta bizim türümüze benzer varlıkların olup olmadığı konusuna kimse gözlerini kapayamaz. Yeterli araştırmanın yapılmadığı yüzyılımızda uzayda bizden başka akıllı canlılar yoktur demek ve hiç itiraz kabul etmeden bu gerçeği yalanlamak cahillik, bilgisizlik ve büyük bir korkaklıktır. Tartışılan her ne olursa olsun, gerekli araştırmayı yapmamış kişilerin, tartışılan konu hakkında olumlu ya da olumsuz konuşması yanlıştır.

Dünyada ciddi UFO araştırmaları yapan, bilimsellik yöntemiyle hareket eden, sayısız kuruluşlar var. Bugün UFO gerçeğini savunuyorlarsa bu insanlar, bunu ellerindeki delillere, raporlara, araştırma sonuçlarına göre yapıyorlar. Bilindiği gibi hiç kimse, çok önemli olan zamanını, kanıtlayamayacağı konular için harcamaz. Varsayalım ki, birileri bunun için uğraşsa dahi, UFO konusu hakkında birbirinden kilometrelerce uzakta yaşayan insanların, aynı zamanda, aynı uçan daireleri gördükleri yalanını sürdürmelerini sağlayamaz ve karşıt görüşlü bazı tutucu bilim çevreleri, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, UFO’ların olmadığını ispatlayacak en ufak bir ispat bile bulamazlar. Çünkü, böyle bir inkar için gerekli araştırmaları bile yoktur. Kimileri, bu açık gerçeği inkar etmeye devam etseler de, UFO gerçeği gündelik hayatta varlığını, daha güçlenerek devam ettirmektedir.

Önemli olan, gizemi ve bilimselliği içinde hisseden kişilerin ellerindeki imkanlar dahilinde bilinçli araştırmalar yapmalarıdır. Bizlerde, UFO araştırmacıları olarak, elimizden geldiği kadarıyla bu konu hakkında, açıklanmamış gizli gerçekleri açıklama, halkın bilgisine sunma amacındayız. Biz dahil bugün dünyada yaşayan gerçekçi UFO araştırmacılarının yaptığı, daha hiç tanımlanmamış bir gerçeği ve sırrı ortaya çıkarmak ya da dünyaya yeni bir buluş kazandırmak değildir. Biz, yüzyıllar öncesinden beri hep var olan evrensel bir gerçeğin üzerinde duruyoruz.

Ünlü bilim adamı, astronom Prof. Allen Hynek’in söylediği gibi;

“ Evrende gezegeni bulunan tek yıldız, bizim yıldızımızdır diye iddiada bulunmak; yavruları olan tek kedi benim kedimdir, diyen bir çocuğun iddiası kadar gülünçtür. Elbette bir gök bilimci olarak ben; kendi galaksimizde başka uygarlıklar olabileceğini, çok kuvvetli bir olasılık olarak görmekteyim.”

Volkan Burnaz

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir